“Isolante”, 2011, metal pintado e pregos, 40x7x5,5 cm


Copyright © Instituto PIPA